Göz spazmı, sık göz kırpma veya göz seğirmesinin nedenleri

Göz spazmı, sık göz kırpma veya göz seğirmesinin nedenleri

Kuruma tıpkı tarladaki ekinlerin susuzluktan kuruması gibidir. Tarla su­suzluk kadar, yangın, ekinlerin ezilmesi, filizlerin yerinden sökülme­si gibi kazalarla da kuruyabilir. Vücuttaki sinirler aynı buna benzer şekil­de kurur, ama göz sinirlerinden farklı olarak vücut tarlası tekrar filiz verir­ken göz sinirleri nadide çiçekler gibidir, tekrar kendiliğinden sürmezler. Hastalarım göz nakli veya sinir nakli yapılsın isterler, ama bu tıpta henüz mümkün olan bir tedavi yöntemi değildir. Ancak sinir henüz kurumadan yapılabilecekler belki kurumayı engelleyebilir.

Göz siniri kuruması nedir?
Göz siniri herhangi bir nedenden dolayı hücrelerini kaybettiği zaman tam kapasi­teyle çalışamaz. Buna göz sinirinde kuruma denir.

Neden “kuruma” denilmektedir?
Göz siniri aslında pembe renklidir, hücreler yaşamlarını kaybedince beyazımsı bir renk alır, “kuruma” ifadesi bu görüntüden kaynaklanır.

Hangi hastalıklar göz sinirinde kuruma yapar?
Göz sinirini besleyen damarların birinde tıkanma, göz tansiyonu hastalığı, göz si­niri iltihabı, göz sinirinin kılıfında hasar (mültipl skleroz), beyinde veya göz arka­sında göz sinirine baskı yapan tümör, gözün yaslandığı yağ yastığında artış (tiroide bağlı göz hastalığı) beyinde veya beyin zarlarında iltihap, beyin çevresindeki sı­vıda artış veya doğuştan, ailevi hastalıklar göz sinirinde kuruma yapabilirler. Yani bu durum neden değil, birçok nedenin yol açabildiği bir sonuçtur.

Göz siniri kuruması tedavi edilebilir mi?
Bu sorunun yanıtı kurumanın nedenine bağlı olarak değişir. Ama yaşamlarını kay­beden hücrelerin tekrar yaşama döndürülmesi elimizde değildir. Tam kayıp ol­madan nedene yönelik tedaviler, hasta ama canlı hücreleri kurtarabilir. Siniri tam kurumamış gözlerde özel gözlüklerle mevcut görme tam randımanla kullanılabilir.

Ufukta yeni tedavi yöntemleri var mı?
Aslında var, gözde veya göz sinirinde hasar olanlarda beyin çalışması normal ise gözün içine bir bilgisayar yongası takıp kablosunu kafanın dışından beyne bağla­yarak bir çeşit kısa devre yapmak ile ilgili önemli adımlar atılmakta.

Benzer şekilde, genetik hastalıklara bağlı göz siniri kurumalarında kanı o genden temizleme yöntemi de ilerlemekte.
Ancak ufuktaki tedavi yöntemleri henüz herkese uygulanacak durumda rafta yeri­ni almış değil.

Göz siniri nakli ya da göz nakli yapılabilir mi?
Maalesef hayır. Günümüzde henüz böyle bir nakil mümkün değildir. Sadece gözün şeffaf kısmının nakli mümkündür, ki o da göz siniri kuruma­sının tedavisine yararlı değildir.

Göz Siniri Hasarından Korunmak İçin Yapılabilecekler Nelerdir?
* Ani görme kaybı durumunda acilen göz hekimine başvurulmalıdır.
* Kafa veya göze darbe alanlar mutlaka göz doktoruna muayene olmalıdır.
* Arabada mutlaka hem ön hem arka koltuklarda kemer takılmalıdır.
* Bisiklet veya motosiklet kullanırken mutlaka kask takıimalıdır (özellikle çocuklar).
* Çocuklar arabanın ön koltuğuna asla oturtulmamalıdır (kucakta bile).

Author: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir